Fritidshjälpen - Alla barns rätt till en meningsfull fritid!

Vi vill ge barn och unga en meningsfull fritid

Fritidshjälpen är en förening som vill agera aktivt för barn och ungas psykiska och fysiska hälsa och välmående. Vår möjlighet att hjälpa bygger på bidrag och stöd från privatpersoner och företag. Du hittar oss även på instagram, twitter eller på Facebook via vårt namn Fritidshjälpen. Där kan du se vad som händer just nu, vad vi behöver hjälp med och mycket mer.

Fritidshjälpen är till för att hjälpa barn som riskerar att inte längre få vara med på fritidsaktiviteter på grund av kostnader. 242 000, eller 12 %, av alla barn i Sverige lever i fattigdom enligt Rädda Barnen. Bakom siffror och procentsatser finns barn som många gånger hamnar utanför för att föräldrarna inte har tillräckligt med pengar. Föräldrar som vill men inte kan ge sina barn det de behöver. Barnen begränsas bland annat av avgifter för fritidsaktiviteter och dyr utrustning. Risken ökar att de då hamnar utanför gemenskapen.

Att leva i en familj som har det dåligt ställt påverkar ofta barnets hela vardag. Statistik visar att barn i utsatta familjesituationer oftare blir mobbade och hamnar efter i skolan. De hamnar också oftare i riskzoner. Hjälp barnen till ett bättre psykisk och fysiskt välmående  – stöd vårt arbete.

Kontakta oss

Styrelsen Fritidshjälpen:

Caroline Lindau, ordförande

Malin Strömberg, Vice ordförande och kassör

Philip Blanc, ledamot

Jesper Lindau, ledamot/sekreterare

Alex Stendahl, ledamot

Kontakta styrelsen via styrelsen@fritidshjalpen.se

%

Barn i ekonomiskt utsatta familjer i Sverige

Gränsen för låg inkomststandard för familj med två vuxna och två barn, kr/mån efter skatt