Fritidshjälpen - Allas rätt till en meningsfull fritid!

Vi skapar förutsättningar för en meningsfull fritid.

Den 6 december 2013, en ganska kall vinterdag vid ett köksbord i Vallentuna kommun klubbades stadgarna igenom för Fritidshjälpen och föreningen var äntligen verklighet.
Idén med Fritidshjälpen föddes utifrån att två av grundarna, Caroline och Jesper Lindau under många år arbetat med barn och unga i olika situationer och sett att de barn och unga som levde i utsatta familjesituationer oftare hamnade i mobbing, utanförskap, kriminalitet, missbruk och andra destruktiva situationer och riskzonsbeteenden.
Utefter ett projekt som Caroline och Jesper prövade under år 2009 i Vallentuna kommun fick så positiva resultat blev saken ett faktum. Det vart så påtagligt att de barn och unga som fick stöd och hjälp med att hitta en för de själva meningsfull fritid kunde bryta destruktiva beteenden och istället fokusera på den tillhörigheten aktiviteten gav eller bli stärkt i det nya självförtroendet och självkänslan över att ha lyckats med något positivt.
Alex Stendal och Malin Strömberg var också med och grundade Fritidshjälpen utifrån kompetenser som ekonom och företags VD. Vi har även under tid fått utökat styrelsen med en ledamot, Philip Blanc, och ett flertal ambassadörer.
Tillsammans kände vi att vi kunde göra skillnad, och sakta men säkert började vi skapa Föreningen Fritidshjälpen, en ideell förening helt utan vinstsyfte där alla bidrag oavkortat ska gå tillbaka till barn och ungas rätt till en meningsfull fritid.

Idag vågar vi säga så här:

Att leva i en familj som har det dåligt ställt påverkar ofta barnets hela vardag. Mer och mer statistik visar tydligt att barn och ungdomar i utsatta familjesituationer oftare blir mobbade, hamnar i utanförskap eller andra destruktiva riskzoner. Vi vet att en tillhörighet och en meningsfull fritid stärker självkänsla och självförtroende. Att känna en tillhörighet minskar också risken betydligt för att hamna i utanförskap, kriminalitet eller andra destruktiva beteenden och riskzoner.
Hur kan vi hjälp till? Vår möjlighet att hjälpa bygger på bidrag och stöd genom våra samarbeten med föreningar eller genom stöd från företag och privatpersoner. Vår möjlighet att hjälpa bygger också på olika arrangemang som vår förening själva anordnar tillsammans med andra. Du hittar mer information under flikarna högst upp till höger på sidan, på vår Facebooksida, Instagram och twitter samt här i bloggen hittar du fortlöpande information.

Kontakta oss

Styrelsen Fritidshjälpen:

Caroline Lindau, ordförande Tel. 0709781115

Philip Blanc, Vice ordförande och kassör

Jesper Lindau, ledamot/sekreterare

Kontakta styrelsen via styrelsen@fritidshjalpen.se

%

Barn i ekonomiskt utsatta familjer i Sverige

Gränsen för låg inkomststandard för familj med två vuxna och två barn, kr/mån efter skatt