Fritidshjälpen - Allas rätt till en meningsfull fritid!

Vi söker nu efter samarbeten med fler kommuner. Kontakta oss på styrelsen@fritidshjalpen.se

Fritidshjälpen logo

Vi skapar förutsättningar för en meningsfull fritid.
Föreningen Fritidshjälpen startades som en helt ideell förening i december 2013.
Föreningens huvudsakliga fokus är att lägga vikt på att i tidigt skede uppmärksamma individer och deras familjer som lever i en ekonomisk ansträngd situation.
Vi har genom år av arbete med barn och unga kunnat konstatera att konsekvenserna av barn och ungas påverkan i utanförskapet är stora. I sverige lever idag runt 500.000 barn i familjer under den gräns som EU definierar som fattigdom. Barn som lever i en familj vars totala inkomst understiger 60 procent av medianlönen i Sverige. Att leva i utanförskap även kallat social exklusion ökar riskerna markant för att hamna i psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk. Genom att hitta vägar som ger andra förutsättningar som till exempel en meningsfull fritid som istället fokuserar på att stärker det positiva och skapar en gemenskap, går det att förändra, både kortsiktigt och långsiktigt.
Idag vågar vi säga så här:
Att leva i en familj som har det dåligt ställt påverkar ofta barnets hela vardag. Vi vet att en tillhörighet och en meningsfull fritid stärker självkänsla och självförtroende. Att känna en tillhörighet minskar också risken betydligt för att hamna i missbruk, kriminalitet, andra destruktiva beteenden och riskzoner med psykisk ohälsa som följd.
Hur kan vi hjälp till?
Föreningen Fritidshjälpen är idag uppbyggd i nio olika ben. Vi har bland annat en bidragsdel, ett aktivitetsförråd och ett starkt samarbete med kultur och föreningslivet. Vi har även ett gediget värdegrundarbete med målet att alla som bemöter barn och unga i samhället ska ha en gemensam syn.
Vi fokuserar på att erbjuda en meningsfull fritid utifrån individens behov, möjligheter och önskemål. Tillsammans i samverkan med andra aktörer gör vi detta möjligt.
Du hittar oss här på vår hemsida, på twitter, instagram eller via vår facebooksida. Här kan du läsa mer om t.ex. ambassadörsskap, aktivitetsförrådet, föreläsningar m.m.
Hjälp barn och unga till ett bättre psykiskt och fysiskt välmående och motverka konsekvenserna av utanförskapet genom en meningsfull fritid – stöd vårt arbete.
Caroline och Jesper Lindau, grundare av föreningen Fritidshjälpen.
Fritidshjälpen i media:

Kontakta oss

Styrelsen Fritidshjälpen:

Caroline Lindau, Grundare och ordförande Tel. 0709781115

Philip Blanc, Vice ordförande och kassör

Jesper Lindau, Grundare och ledamot/sekreterare

Kontakta styrelsen via styrelsen@fritidshjalpen.se

%

Barn i ekonomiskt utsatta familjer i Sverige

Gränsen för låg inkomststandard för en familj med två vuxna och två barn, kr/mån efter skatt