Ord från Grundare och ordförande av Föreningen Fritidshjälpen

På vårt senaste styrelsemöte tog vi ett beslut att ta vår förening ett steg vidare i sin utveckling, nämligen att bli regionala och på så sätt utveckla vårt nätverk bland föreningar inom kultur och idrott. Detta beslut togs utefter att vi såg en ökad efterfrågan från både privatpersoner som ansökt om bidrag, men även efterfrågan om guidning och stöttning från föreningar runt om i landet om hur man gör då man uppmärksammar att barn inte kan fortsätta med sina aktiviteter av olika anledningar. 

Under de dryga 5 år vi nu varit aktiva som förening har vi sett och uppmärksammat följande:

  1. De barn och unga i familjer som ansökt hos oss är fortfarande kvar i de aktiviteter de fått stöttning inom. 
  2. Vi ger barn och unga möjlighet till en investering i sig själva och en möjlighet att bryta ett riskzonsbeteende mot något mer betydelsefullt. 
  3. Fler ideella ledare blir mer uppmärksamma på barn som far illa och vågar agera på ett gynnande sätt. 
  4. Fritidshjälpen är en hållbar social investering för varje kommun. 

Idag pratas det mycket i media om flickor och inkludering i idrott, och/eller andra föreningar. 

Vi på Fritidshjälpen kan se i våra ansökningar att de ofta gäller många flickor. Av de senaste 10 ansökningarna(på två veckor) vi fått in gällande bidrag har 7 ansökningar varit för flickor och 3 för pojkar. En extremt intressant aspekt att ta i beaktning då man vill satsa på att fler flickor får en meningsfull fritid och blir delaktiga inom föreningslivet. 

Som ni säkert förstår är Vi beroende av sponsring och samarbeten med föreningar för att driva vår förening och söker därför nu sponsorer av lokala samt regionala företagare och föreningar runt om i hela Sverige. Vår förening växer så det knakar och efterfrågan på bidrag för barn och ungas rätt till en meningsfull fritid ökar stort. Vill ni vara med och göra skillnad för en hållbar social investering för barn och unga?

Vi har olika alternativ på sponsring, och blir glada för alla som vill vara med och göra skillnad för att bryta barn och ungas destruktiva beteenden samt minska risker för otrygga miljöer genom att stötta allas rätt till en meningsfull fritid. 

Gällande förråd/lokal frågan så kämpar vi på att hitta lösningar för det. Förrådet/lokalen är en väldigt viktig del av fritidshjälpen då det är en inkomstkälla för våra bidragsmöjligheter. 

Läs gärna mer på www.fritidshjalpen.se eller kolla in vår facebooksida eller Instagram. 

Ensam är inte stark, men Tillsammans skapar vi förutsättningarna! 

Caroline Lindau Grundare och ordförande av föreningen Fritidshjälpen