Fritidshjälpens Aktivitetsförråd

Fritidshjälpens aktivitetsförråd

I Fritidshjälpens aktivitetsförråd kan man hitta all möjlig utrustning som t.ex. fotbollsskor, skridskor, hjälmar, träningskläder m.m.

Aktivitetsförrådet finns i dagsläget tillgängligt i centrala Vallentuna. Vi strävar ständigt efter att etablera förråd i fler kommuner. Fritidshjälpen har även en facebooksida som heter Fritidshjälpens aktivitetsförråd – online. Denna sida är en undersida till föreningen fritidshjälpen och riktar sig till dig som gillar secondhand och recycling i ett gynnande syfte. Sidan vänder sig till dig som vill göra en förfrågan, skänka eller rent av byta aktivitetsutrustning med varandra. Det kan alltså vara allt från ett par fotbollsskor till en gitarr.

Det går självklart bra att även sälja olika aktivitetsutrustning på denna facebooksida, ända kravet är då att de pengar du säljer för ska gå till Fritidshjälpen och allas rätt till en meningsfull fritid. Mer information finns på Facebooksidan.

Det finns tre alternativ hur man kan göra med sakerna i förrådet,

  1. Du kan låna utrustning då du provar på en aktivitet som du sedan lämnar tillbaka till oss och aktivitetsförrådet.
  2. Man köper utrustning ur förrådet, man betalar en valfri skälig summa som går oavkortat till bidrag för Fritidshjälpens ungar och sökande familjer.
  3. Har du inte råd att köpa utrustning men ändå är i behov av något kan du maila oss så tittar vi i aktivitetsförrådet om det finns där och återkopplar till dig.

Vill du skänka utrustning till vårt förråd?

Har du överbliven utrustning du vill skänka till vårt aktivitetsförråd tar vi tacksamt emot det. Det enda kravet vi har är att det är helt, rent och inte alltför omodernt.

Oavsett om du behöver något ur aktivitetsförrådet eller om du vill skänka något, når man oss enklast på forrad@fritidshjalpen.se