Fritidshjälpens Aktivitetsförråd

Vi söker efter lokal/förråd i olika kommuner. Kontakta oss på mail styrelsen@fritidshjalpen.se eller tel. 0709781115

Fritidshjälpens aktivitetsförråd

I Fritidshjälpens aktivitetsförråd kan man hitta all möjlig utrustning som t.ex. fotbollsskor, skridskor, hjälmar, träningskläder m.m.

Aktivitetsförrådet finns tillgängligt i centrala Vallentuna och målet är att hålla öppet 1 dag per månad. För mer exakt info om när det är öppet finns att läsa här i bloggen vid aktuellt tillfälle samt på vår Facebooksida och Instagram.

Det finns tre alternativ hur man kan göra med sakerna i förrådet,

  1. Du kan låna utrustning då du provar på en aktivitet som du sedan lämnar tillbaka till oss och aktivitetsförrådet.
  2. Man köper utrustning ur förrådet, man betalar en valfri skälig summa som går oavkortat till bidrag för Fritidshjälpens ungar och sökande familjer.
  3. Har du inte råd att köpa utrustning men ändå är i behov av något kan du maila oss så tittar vi i aktivitetsförrådet om det finns där och återkopplar till dig.

Vill du skänka utrustning till vårt förråd?

Har du överbliven utrustning du vill skänka till vårt aktivitetsförråd tar vi tacksamt emot det. Det enda kravet vi har är att det är helt, rent och inte alltför omodernt.

Oavsett om du behöver något ur aktivitetsförrådet eller om du vill skänka något, når man oss enklast på styrelsen@fritidshjalpen.se