Om oss

Fritidhjälpens bakgrund

Föreningen Fritidshjälpen startades som en helt ideell förening i december 2013.
Föreningens huvudsakliga fokus är att lägga vikt på att i tidigt skede uppmärksamma individer och deras familjer som lever i en ekonomisk ansträngd situation.
Genom att ha tagit del av olika forskningsrapporter och år av eget arbete med barn och unga har vi kunnat konstatera att konsekvenserna av barn och ungas påverkan i utanförskapet är stora. Att leva i utanförskap även kallat social exklusion ökar riskerna markant för att hamna i psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk.

Genom en långvarig meningsfull fritid hitta vägar som ger andra förutsättningar går det att skapa förändring, både kortsiktigt och långsiktigt.

Uppbyggnad

Föreningen Fritidshjälpen är idag uppbyggd i olika delar. Vi har bland annat en bidragsdel, ett aktivitetsförråd och ett starkt samarbete med kultur, föreningslivet och företagare i olika kommuner i Sverige. 
Tillsammans fokuserar vi på att erbjuda en meningsfull fritid inom förenings eller kulturlivet. Det skapar bäst förutsättningar för att nå vårt syfte med det stöd vi kan ge.
Vi ser vikten med att skapa en långvarig tillhörighet och dess positiva effekter det ger på hälsan som ett av våra största mål.
Förutom på vår hemsida finns vi i andra sociala medier och kanaler. Du hittar oss även på twitter, instagram eller via vår facebooksida. 

"Hjälp barn och unga till ett bättre psykiskt och fysiskt välmående och motverka konsekvenserna av utanförskapet
genom en meningsfull fritid – stöd vårt arbete"

Caroline och Jesper Lindau, grundare av föreningen Fritidshjälpen.

Kontaktuppgifter

 

Epost: Styrelsen@fritidshjalpen.se
Telefon: 070 978 11 15
Swish: 123 544 03 42

Vi hjälper barn och unga i hela sverige!