Vem kan ansöka?

Du som är förälder med hemmavarande barn under 18 år kan söka hjälp för att låta ditt barn gå på en aktivitet. Det kan vara till exempel en medlemsavgift, utrustning eller något annat. Vi på Fritidshjälpen hjälper i den mån vi kan. Vi lämnar inte ut bidrag i form av kontanta medel, utan ger gåvor utefter önskemål och ansökningar. Om du behöver hjälp med en avgift betalar vi den åt dig.

För att underlätta leveransen av gåvor behandlar vi i första hand ansökningar från Vallentuna. Om du önskar hjälp med medlemsavgifter är vårt upptagningsområde större.

Så söker du bidrag

Skriv ett mejl till styrelsen@fritidshjalpen.se där du förklarar du så utförligt du kan vad du söker för. Det är viktigt att du lämnar dina kontaktuppgifter i din ansökan, så att någon i styrelsen kan kontakta dig efter att vi behandlat din ansökan. Du kan också fylla i formuläret nedan.

Vi vet att det inte alltid känns bekvämt att behöva be om hjälp. För att skydda dig som sökande verkar vi under strikt sekretess. De kontaktuppgifter du förmedlar behandlas endast av styrelsen. Ta del av hur vi hanterar dina personuppgifter.

I vissa fall lägger vi upp en anonym förfrågan direkt på vår Facebooksida. Vi gör det om vi tror att privatpersoner kan hjälpa till med just den ansökan. Vi ser alltid till att det inte framgår vem som söker, så att ingen kan spåra förfrågan till dig som sökande.

Ibland händer att någon skickar in en förfrågan om bidrag via vår Facebooksida. Vi ber dig att inte göra det, då vi inte kan garantera hanteringen av dina personuppgifter i den kanalen.

 

5

Vanliga frågor om att ansöka

Kan man ansöka om kontanta pengar?
Fritidshjälpen delar inte ut kontanter. Vi förmedlar tjänster eller betalar räkningen.

 

Hur är jag skyddad som sökande så att inte alla får veta att just jag sökt?

Om du ansöker om en föreningsavgift ber vi dig vidarebefordra fakturan till oss i ett mejl efter att styrelsen beslutat att hjälpa er. Vi betalar sedan in fakturan i barnet/ungdomens namn eller via det nummer som anges i inbetalningen. På så sätt ser ingen vem som betalat och du som sökt bidrag förblir helt anonym.

Om Fritidshjälpen har ont om kontanta medel eller få bidragsgivare och behöver be en förening om sponsring så gäller följande: I varje förening som Fritidshjälpen samarbetar med finns endast en kontaktperson, detta för att undvika att flera i en förening får kännedom. I en sponsringsfråga hör vi av oss till kontaktpersonen i aktuell förening och frågar om de kan bidra med avgiften. Vi kommer då att behöva uppge namn på den person det gäller. Detta görs dock INTE utan godkännande från den ansökande familjen.

Kan man ansöka flera gånger?

Ja. Förstagångsansökningar prioriteras alltid. Vid högt tryck på ansökningar hjälper vi till utifrån tillgången till kontanta medel från sponsorer och bidragsgivare, oavsett om man fått hjälp tidigare eller inte.