Vad är Fritidshjälpen och vad gör vi?

Föreningens huvudsakliga fokus är att lägga vikt på att i tidigt skede uppmärksamma individer och deras familjer som lever i en ekonomisk ansträngd situation.
Vi har genom år av arbete med barn och unga kunnat konstatera att konsekvenserna av barn och ungas påverkan i utanförskapet är stora. I sverige lever idag runt 500.000 barn i familjer under den gräns som EU definierar som fattigdom. Att leva i utanförskap även kallat social exklusion ökar riskerna markant för att hamna i psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk. Genom att hitta vägar som ger andra förutsättningar som till exempel en meningsfull fritid som istället fokuserar på att stärker det positiva och skapar en gemenskap, går det att förändra, både kortsiktigt och långsiktigt.
Idag vågar vi säga så här:
Vi vet att en tillhörighet och en meningsfull fritid stärker självkänsla och självförtroende. Att känna en tillhörighet minskar också risken betydligt för att hamna i missbruk, kriminalitet, andra destruktiva beteenden och riskzoner med psykisk ohälsa som följd.

Föreningen Fritidshjälpen är idag uppbyggd i flera olika ben. Vi har bland annat en bidragsdel, ett aktivitetsförråd och ett starkt samarbete med kultur och föreningslivet.
Vi fokuserar på att erbjuda en meningsfull fritid utifrån individens behov, möjligheter och önskemål. Tillsammans i samverkan med andra aktörer gör vi detta möjligt och vi kan också se dess långsiktiga effekter.
Du hittar oss här på vår hemsida, på twitter, instagram eller via vår facebooksida. Här kan du läsa mer om t.ex. ambassadörsskap, aktivitetsförrådet, föreläsningar m.m.

Hjälp barn och unga till ett bättre psykiskt och fysiskt välmående och motverka konsekvenserna av utanförskapet genom en meningsfull fritid – stöd vårt arbete.

Caroline och Jesper Lindau, grundare av föreningen Fritidshjälpen.

Utdrag av Fritidshjälpen i media:
•https://youtu.be/mp5AU3CTg4o
•https://www.aftonbladet.se/a/KVpM5
•https://mitti.se/nyheter/nominera-arets-vallentunabo/
•https://mitti.se/nyheter/hjaltar/hjalper-meningsfull-fritid/
•https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nu-ska-vallentunas-fritidshjaltar-koras/repqeo!aHeoIzSe6ybLT1xqsOWQlA/
•http://innebandymagazinet.se/ibm/artikel.asp?aid=72111https://mitti.se/sport/niklas-comeback-vallentuna/