Tråkiga nyheter! 

Idag har vi fått det tråkiga beskedet av gruppen för lokalfrågor i Vallentuna kommun att det inte finns någon lokal/förråd att tillgå för vårt ändamål, vårt aktivitetsförråd. ?

Vår förråd har alltid varit väldigt populärt i många syften utifrån flera perspektiv. Bland annat ur miljösynpunkt då vi skapar återanvändning och återbruk som minskar påverkan på vår miljö. Men framför allt så har det skapat en rejäl minskning av risken att hamna i utanförskap då det skapat bättre och större förutsättningar för de familjer som inte haft råd att köpa dyr sportutrustning till sina barn.

Det är något som skapat uppskattning för och av många av Vallentuna kommuns invånare. 

Det finns en stor risk att vi tyvärr behöver avveckla denna del av vår verksamhet i Vallentuna. 

Vi vänder oss nu till er privatpersoner, företag, föreningar m.m.. Vet ni något förråd alternativt lokal? Hör av er! Dela, sprid, prata med vänner och vänners vänner.. 

Låt barn och unga få fortsätta ha rätt till en meningsfull fritid oavsett ekonomiska förutsättningar. 

Fram tills vi vet annat eller hittat någon lösning kan vi tyvärr INTE ta emot några saker. 

#fritidshjälpen #meningsfullfritid #tillsammansgörviskillnad #förråd #lokal #utanförskap #ekonomiskaförutsättningar #ekonomi #ideelltarbete #ideellakrafter #ideellförening #ambassadörer #kommun