Sök bidrag

Vem kan söka bidrag?

Du som är förälder med hemmavarande barn under 18 år kan göra en ansökan till oss. Även du som är ledare i en förening, eller på något annat sätt kommer i kontakt med barn och unga och upptäcker att någon saknar förutsättningar för att kunna ha en meningsfull fritid i form av någon aktivitet får självklart också höra av er.

Fritidshjälpen hjälper familjer utifrån den möjlighet vi kan och utifrån de faktiska medel föreningen har.

Viktigt att veta!

Fritidshjälpen ger inte ut kontanta pengar för ansökningar. Vi sköter all logistik gällande betalningar.

Så här söker du bidrag

1. Det vi vill är att du specificerar kort om varför du gör ansökan till oss.

2. Ansökan behöver också innehålla den faktiska kostnaden, vilken kommun och aktivitet det gäller samt gärna en kontaktperson. Det kan t.ex vara en mailadress till en kanslist, ordförande eller annan kontaktperson du finner lämplig.

3. Det är viktigt att du lämnar dina kontaktuppgifter i din ansökan, så att någon i styrelsen kan kontakta dig efter att vi behandlat din ansökan.

Vi hjälper så många vi kan och kommer att kontakta er så fort som möjligt.

”Ansökan ska bygga på en långsiktig lösning ur ett positivt och hållbart hälsoperspektiv”

Vårt största mål är att motverka utanförskapets kostsamma konsekvenser där det finns risk att en individ måste sluta sin pågående aktivitet pga en oförutsedd ekonomisk händelse.

Det finns riktlinjer att förhålla sig till vid ansökan – Läs detta innan du ansöker.

1. Fritidshjälpen beviljar INTE enstaka tillfälliga aktiviteter.

2. Fritidshjälpen beviljar INTE aktiviteter som inte utförts eller provats tidigare.

3. Fritidshjälpen beviljar INTE ”prova på aktiviteter”

Fritidshjälpen tar också ålder och relevans i beaktning då vi tar beslut i våra ansökningar.

Ansökan behöver gå i liv med vårat syfte:
Ansökan ska bygga på en långsiktig lösning ur ett positivt och hållbart hälsoperspektiv.
Vårt största mål är att motverka utanförskapets kostsamma konsekvenser där det finns risk att en individ
måste sluta sin pågående aktivitet pga en oförutsedd ekonomisk händelse.

Sök bidrag

Integretetspolicy

7 + 2 =

Kontaktuppgifter

 

Epost: Styrelsen@fritidshjalpen.se
Telefon: 070 978 11 15
Swish: 123 544 03 42

Vi hjälper barn och unga i hela sverige!