Fritidshjälpens påverkan av COVID-19

Fritidshjälpens påverkan av covid-19

Vår möjlighet till vår bidragsdel drivs helt av donationer/sponsring från företag eller privatpersoner som vill vara med och göra skillnad tillsammans med Fritidshjälpen.
Tyvärr har våra inkomstkällor nästan helt uteblivit sedan Covid-19 och skapade kaos i vårt land.
Utifrån detta behöver vi dessvärre sätta vår bidragsdel på paus för en tid. Detta innebär att vi inte kan bevilja inkomna ansökningar för bidrag. Vi är otroligt ledsna över detta men tyvärr kan ingen styra över det lömska viruset som förändrade världen.
Vi kommer att fortsätta kämpa för att få in ekonomiska medel och hitta nya lösningar till möjligheten. Har du en idé tveka inte att höra av dig till oss.
Så fort vi känner att detta rullar på igen så kommer vi att öppna upp vår bidragsdel igen.
Caroline Lindau
Grundare och ordförande

Vem kan ansöka?

Du som är förälder med hemmavarande barn under 18 år kan göra en ansökan till oss. Även Du som är ledare i en förening, eller på något annat sätt kommer i kontakt med barn och unga och upptäcker att någon saknar förutsättningar för att kunna ha en meningsfull fritid i form av någon aktivitet får självklart också höra av er.

Fritidshjälpen hjälper familjer utifrån den möjlighet vi kan och utifrån de faktiska medel föreningen har.

Viktigt att veta!

Fritidshjälpen ger ALDRIG ut kontanta pengar för ansökningar. Vi sköter all logistik gällande betalningar.

Så söker du bidrag

Vi ber er som ansöker att noga läsa igenom våra riktlinjer för ansökningar innan ni skickar in den till oss.

DET HÄR VILL VI ATT DU TÄNKER PÅ I ANSÖKAN!

1. Det vi vill är att du specificerar kort om varför du gör ansökan till oss.

2.Ansökan behöver också innehålla den faktiska kostnaden, vilken kommun och aktivitet det gäller samt gärna en kontaktperson. Det kan t.ex vara en mailadress till en kanslist, ordförande eller annan kontaktperson du finner lämplig.

3.Det är viktigt att du lämnar dina kontaktuppgifter i din ansökan, så att någon i styrelsen kan kontakta dig efter att vi behandlat din ansökan.

VAD BEVILJAR VI INTE:

1. Fritidshjälpen beviljar INTE enstaka tillfälliga aktiviteter.

2. Fritidshjälpen beviljar INTE aktiviteter som inte utförts eller provats tidigare.

3. Fritidshjälpen beviljar INTE ”prova på aktiviteter”

Fritidshjälpen tar också ålder och relevans i beaktning då vi tar beslut i våra ansökningar.

ALLTSÅ:
Ansökan ska bygga på en långsiktig lösning ur ett positivt och hållbart hälsoperspektiv. Vårt största mål är att motverka utanförskapets kostsamma konsekvenser där det finns risk att en individ måste sluta sin pågående aktivitet pga en oförutsedd ekonomisk händelse.

Välkommen med din ansökan via mail ansokan@fritidshjalpen.se 

Du kan även använda formuläret här nedan på sidan.

Vi vet att det inte alltid känns bekvämt att behöva be om hjälp. För att skydda dig som sökande verkar vi under strikt sekretess. De kontaktuppgifter du förmedlar behandlas endast av styrelsen. Ta del av hur vi hanterar dina personuppgifter.

I vissa fall lägger vi upp en anonym förfrågan direkt på vår Facebooksida. Vi gör det om vi tror att privatpersoner kan hjälpa till med just den ansökan. Vi ser alltid till att det inte framgår vem som söker, så att ingen kan spåra förfrågan till dig som sökande.

Ibland händer att någon skickar in en förfrågan om bidrag via vår Facebooksida. Vi ber dig att inte göra det, då vi inte kan garantera hanteringen av dina personuppgifter i den kanalen.

 

5

Vanliga frågor om att ansöka

 

Kan man ansöka om kontanta pengar?
Fritidshjälpen delar inte ut kontanter. Vi förmedlar tjänster eller betalar räkningen.

 

Hur är jag skyddad som sökande så att inte alla får veta att just jag sökt?

Om du ansöker om en föreningsavgift ber vi dig vidarebefordra fakturan till oss i ett mejl efter att styrelsen beslutat att hjälpa er. Vi betalar sedan in fakturan i barnet/ungdomens namn eller via det nummer som anges i inbetalningen. På så sätt ser ingen vem som betalat och du som sökt bidrag förblir helt anonym.

Om Fritidshjälpen har ont om kontanta medel eller få bidragsgivare och behöver be en förening om sponsring så gäller följande: I varje förening som Fritidshjälpen samarbetar med finns endast en kontaktperson, detta för att undvika att flera i en förening får kännedom. I en sponsringsfråga hör vi av oss till kontaktpersonen i aktuell förening och frågar om de kan bidra med avgiften. Vi kommer då att behöva uppge namn på den person det gäller. Detta görs dock INTE utan godkännande från den ansökande familjen.

Kan man ansöka flera gånger?

Ja. Förstagångsansökningar prioriteras alltid. Vid högt tryck på ansökningar hjälper vi till utifrån tillgången till kontanta medel från sponsorer och bidragsgivare, oavsett om man fått hjälp tidigare eller inte.